Видео за Вас

shevica

6. Приказка за танца - 6 ( голям концерт) .
Приятно гледане!

Видео за Вас

shevica

6. Приказка за танца - 5 ( голям концерт) .
Приятно гледане!

Видео за Вас

shevica

5. Шопска сюита - анс.Филип Кутев - хор.Маргарита Дикова муз.Филип Кутев.
Приятно гледане!

Видео за Вас

shevica

4. Лазарки - анс.Филип Кутев- хор. Маргарита Дикова муз. Михаил Йорданов.
Приятно гледане!

Видео за Вас

shevica

3. Еркечки танц - анс. Филип Кутев - хор. Маргарита Дикова муз. Михаил Йорданов.
Приятно гледане!

Видео за Вас

shevica

2. Варненски танци - анс. Филип Кутев хор. Йордан Янакиев муз. Коста Колев.
Приятно гледане!